Novosti:
Vaš E-mail:
Glavna: >> Kategorija: Ptice

Figurice različitih ptica ručni rad u Ekvadoru

Naručiti putem
Mali tucans
Mali tucans (ecac)
Mali tucans, visina: 7 cm
Cijena 8.40 Kn
Iznos: (Max 384)
Cijena od 4 je: 33.6 Kn

Male papige
Male papige (ecaj)
Male papige, visina: 7 cm
Cijena 6.78 Kn
Iznos: (Max 271)
Cijena od 6 je: 40.68 Kn

(ecxd)
Cijena 8.07 Kn
Iznos: (Max 33)
Cijena od 1 je: 8.07 Kn

Papagaj
Papagaj (ecas)
Drveni papagaj, visina 10 cm
Cijena 12.92 Kn
Iznos: (Max 12)
Cijena od 2 je: 25.84 Kn

Tucan radi
Tucan radi (ecbd)
Drveni tucan radi, visina 10 cm
Cijena 14.53 Kn
Iznos: (Max 292)
Cijena od 1 je: 14.53 Kn

Drveni papagaj
Drveni papagaj (ecan)
Drveni papagaj, visina 15 cm
Cijena 28.23 Kn
Iznos: (Max 9)
Cijena od 1 je: 28.23 Kn

Klesanog papagaj
Klesanog papagaj (ecaq)
Rezbareni drveni papagaj, visina 30 cm
Cijena 56.52 Kn
Iznos: (Max 19)
Cijena od 1 je: 56.52 Kn

Veliki drveni papagaj
Veliki drveni papagaj (ecak)
Veliki drveni papagaj, visina 40 cm
Cijena 129.20 Kn
Iznos: (Max 1)
Cijena od 1 je: 129.2 Kn

Velika grupa tucan
Velika grupa tucan (ecar)
Veliki tucan radi, isklesana od drveta, visina 40 cm
Cijena 193.80 Kn
Iznos: (Max 1)
Cijena od 1 je: 193.8 Kn

Drveni rezbareni tucan radi
Drveni rezbareni tucan radi (ecam)
Drveni rezbareni tucan radi, visina 15 cm
Cijena 32.30 Kn
Iznos: (Max 295)
Cijena od 1 je: 32.3 Kn